Pdo Türkçe Karakter Sorununun Çözümü (utf8)

March 9, 2018, 10:30 pm

PHP’de PDO ile MySQL, Mssql, gibi veritabanlarıyla baglantı kurarken Türkçe karakter sorunu yaşamamak için, karakter setinin utf8 olduğu belirtilmesi gerekir. Karakter seti SET NAMES ‘utf8’ ve SET CHARSET ‘utf8’ sql komutları ile belirtilir. Yani bu komutları bir PDO sınıfı tanımladıktan sonra yazarak Türkçe karakter sorununu çözebilirsiniz.



Örnek:

$baglan = new PDO(“mysql:dbname=$database;host=$host”, “$username”, “$password”);
$baglan->exec(“SET NAMES ‘utf8’; SET CHARSET ‘utf8′”);